Εξέταση του μαθήματος “Διδακτική των Μαθηματικών – Πρακτική Άσκηση”

Ημερομηνία εξέτασης: 14 Ιουνίου 14:00-15:30. Συνδεθείτε στις 13:30 για ταυτοποίηση! Αίθουσα Teams “Εξέταση Διδακτικής Μαθηματικών Ιούνιος 2021” – κωδικός εισόδου: a5oee6h Οι κάμερες πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Να έχετε διαθέσιμα χαρτί και μολύβι ή Περισσότερα, …

‘Εκτακτη Ανακοίνωση – ΑΓΓΛΙΚΑ

Λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε στην πλατφόρμα του MsTeams  η εξέταση στο μάθημα των Αγγλικών θα επαναληφθεί την Τρίτη 29 Ιουνίου, ώρα 15.00μμ. χωρίς να αλλάξει κάτι, με τους ίδιους κωδικούς αιθουσών που είναι στο ecourse. Οι 2 αίθουσες Π1 Περισσότερα, …