Εξετάσεις Αγγλικά

Η εξεταστέα ύλη για το μάθημα των Αγγλικών είναι όλη στο ecourse εκτός από τμήμα “τα Αγγλικά της καθημερινότητας”. Η εξέταση θα είναι γραπτή – ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής- και θα πραγματοποιηθεί μέσω MsTeams με ανοιχτές τις κάμερες καθ’όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Θα πρέπει να παρουσιαστείτε 10 λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα της εξέτασης. Θα χωριστείτε σε 2 ομάδες ανάλογα με το αρχικό του επιθέτου σας – η 1η ομάδα από το Α μέχρι ΚΑΙ το Κ και η 2η ομάδα από το Λ μέχρι ΚΑΙ το Ω. Δείτε τους κωδικούς  των αιθουσών στο ecourse. Δεν επιτρέπεται λάθος στον χωρισμό των ομάδων.