Κριτήρια επιλογής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνωνγια συμμετοχή στο Πρόγραμμα ERASMUS+ ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Κριτήρια επιλογής του ΠΤΔΕ για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ERASMUS 2021-2022