Εξέταση του μαθήματος “Διδακτική των Μαθηματικών – Πρακτική Άσκηση”

Ημερομηνία εξέτασης: 14 Ιουνίου 14:00-15:30. Συνδεθείτε στις 13:30 για ταυτοποίηση!
Αίθουσα Teams “Εξέταση Διδακτικής Μαθηματικών Ιούνιος 2021” – κωδικός εισόδου: a5oee6h
Οι κάμερες πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης.
Να έχετε διαθέσιμα χαρτί και μολύβι ή στυλό.
Αν επιθυμείτε ρήτρα, στείλτε email αμέσως μετά την εξέταση.