Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:15, προσκαλείστε στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής
της κυρίας Αγγελικής Τσιάρα, υποψήφιας διδάκτορα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με θέμα:

“Using neurophysiological measures to assess learners’ mental states in a theory-based gamified MOOC”.

Η υποστήριξη θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης (MS-Teams) σε αυτόν το σύνδεσμο.

Ο επιβλέπων Καθηγητής

Αναστάσιος Μικρόπουλος