Αλλαγή Αίθουσας για το μάθημα ”Θεωρίες Προσωπικότητας, Έρευνα και Εφαρμογές”

ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
Το μάθημα: ”Θεωρίες Προσωπικότητας, Έρευνα και Εφαρμογές”,  θα διεξάγεται ακολούθως
Κάθε Τετάρτη στις 14:30-17:30, στην
Αίθουσα: 9