Χορευτική Ομάδα Π.Τ.Δ.Ε., Δηλώσεις Συμμετοχής

Χορευτική Ομάδα Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ακαδημαϊκό έτος 2021-22
Δηλώσεις Συμμετοχής
Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από μέρους των φοιτητών του Τμήματος, προχωρούμε στη λειτουργία της Χορευτικής Ομάδας. Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Τρίτη 20:00-22:00 στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο. Έναρξη Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021. Για τη συμμετοχή απαιτείται εγγραφή. Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο παρακάτω e-mail: afilakt@uoi.gr (Πληροφορίες: Δρ. Φυλακτακίδου Αναστασία)