ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Το μάθημα ‘Λογοτεχνία και Ετερότητα’ στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού ‘Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού’ θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 20/10/2021, ώρα 3 μμ. Σας ευχαριστώ,

η διδάσκουσα,

Ελένη Καρασαββίδου