Ανακοίνωση για τα μαθήματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα μαθήματα
Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση STEM” [ΔΕΕ705] και
Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Έρευνα” [ΔΕΕ171]
της Τρίτης 19.10.2021 αναβάλλονται λόγω έκτακτης απουσίας του διδάσκοντα και
θα αναπληρωθούν εντός του Οκτωβρίου.