Αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση: Έκτακτη Ανακοίνωση

Το μάθημα
Αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση” [ΔΕΕ711]
της Τρίτης 11.10.2022 αναβάλλεται λόγω έκτακτης
ακαδημαϊκής υποχρέωσης του διδάσκοντα και
θα αναπληρωθεί εντός του Οκτωβρίου.

Ανακοίνωση 09.10.2021