Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση STEM: Έκτακτη Ανακοίνωση

Το μάθημα
Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση STEM” [ΔΕΕ705]
της Τρίτης 11.10.2022 αναβάλλεται λόγω έκτακτης
ακαδημαϊκής υποχρέωσης του διδάσκοντα και
θα αναπληρωθεί εντός του Οκτωβρίου.

Ανακοίνωση 09.10.2021b