Ανακοίνωση για το μάθημα “Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση STEM”

Το μάθημα “Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση STEM” [ΔΕΕ705]
της Τρίτης 25.10.2022 μετατίθεται, λόγω έκτακτης ακαδημαϊκής υποχρέωσης του διδάσκοντα,
την Τετάρτη 26.10.2022, 08:30-11:30.

Ανακοίνωση 21.10.2021