Ανακοίνωση για το μάθημα “Αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση”

Το μάθημα “Αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση” [ΔΕΕ711]
της Τρίτης 25.10.2022 μετατίθεται, λόγω έκτακτης ακαδημαϊκής υποχρέωσης του διδάσκοντα,
την Τετάρτη 26.10.2022 11:30-14:30.

Ανακοίνωση 21.10.2021