Σχολική Πρακτική Ι-Μετάθεση μαθήματος

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες οι οποίοι/οποίες παρακολουθούν το μάθημα Σχολική Πρακτική Ι ότι, λόγω της παρουσίας τους στις σχολικές μονάδες την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022, το μάθημα μεταφέρεται για την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ. στο αμφιθέατρο του Ισογείου.

Η διδάσκουσα

Χρύσα Ταμίσογλου