Αναβολή μαθήματος “Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας”

Το μάθημα “Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας”, που είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου, αναβάλλεται. Θα ακολουθήσει ενημέρωση για την αναπλήρωσή του.