Εργαστήριο Εικαστικών – Επείγουσα Ανακοίνωση

Το μάθημα της Τετάρτης  15/3/23  “Σύγχρονη Τέχνη και εφαρμογές στο δημοτικό σχολείο”  θα μετατοπιστεί στην ώρα: το Α τμήμα θα ξεκινήσει 12:40 και το Β τμήμα θα ξεκινήσει 14:30