Δημόσια Υποστήριξη ΔΔ της ΥΔ κ. Παναγιώτας Παπανικολάου 22-3-2023, 9πμ

Δημόσια Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής τής Υποψήφιας Διδάκτορος κ. Παναγιώτας Παπανικολάου

22 Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9 πμ, αίθουσα συνεδριών του Τμήματος

Τίτλος δδ: “Μισέλ Φουκώ: Γνώση και πειθαρχία στην εκπαίδευση”