Ένα έξτρα βοηθητικό εργαστήριο για την δομή και τον τρόπο συγγραφής Ακαδημαϊκής Εργασίας στα Μαθήματα 1. Τα Πολιτιστικά Προϊόντα στην Εκπαίδευση και 2. Εκπαίδευση Ενηλίκων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 31/3/2023, ώρα 10-11 π.μ. στην αίθουσα 9 του 2ου ορόφου. Η παρουσία δεν είναι υποχρεωτική και η συνάντηση δεν ενέχει την θέση Μαθήματος ούτε θα αναπληρώσει κάποια διδασκαλία.

Σας ευχαριστώ

Ελένη Καρασαββίδου