Εργαστήριο Εικαστικών-Αναπληρώσεις

Αναπληρώσεις μαθημάτων κατά την διάρκεια των Πρακτικών στα σχολεία. Τμήμα Α …..Παρασκευή 12/5/23 …… 14:30 – 17:00 (τμήμα Τετάρτης 11:30) Τμήμα Β …. Πέμπτη  11/5/23 ………… 14:30 – 17:30 (τμήμα Τετάρτης 14:30) Τμήμα Γ …..Παρασκευή 12/5/23 …… 17:00- 19:30 (τμήμα Περισσότερα, …