ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι”

Tη Δευτέρα 29/5/2023 και ώρες 9:00-11:00 και 14:30-16:30 θα πραγματοποιηθούν μαθήματα αναπλήρωσης του «Ψηφιακού Γραμματισμού Ι». Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να παρακολουθήσουν τα μαθήματα.   Η διδάσκουσα, Πέγκα Σοφία