Πρόγραμμα ΙΚΥ/ Ενίσχυση συμμετοχής ομάδων φοιτητών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς 2023-2024

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ_ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ_2023-2024 Aνακοίνωση Ενίσχυση Συμμετοχής σε ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ_2023-2024 ΨΡΘΒ46ΜΤΛΗ-ΜΓ2_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Ενημερωτικό Σημείωμα για τη διαδικασία εξέτασης του μαθήματος Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ [28.06.2023]

Ενημερωτικό Σημείωμα για τη διαδικασία εξέτασης του μαθήματος Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ [28.06.2023] Καθώς ο αριθμός των φοιτητών/τριών που δήλωσε και πρόκειται να εξεταστεί στο μάθημα Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ στις 28.06.2023 είναι εξαιρετικά μεγάλος αποφασίστηκε, για τη διευκόλυνση όλων Περισσότερα, …

Υπενθύμιση-Σχολική Πρακτική ΙΙ

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές/τριες, που πρόκειται να συμμετάσχουν στην επικείμενη εξέταση του μαθήματος Σχολική Πρακτική ΙΙ-Ολιγοθέσια και Πολυθέσια Σχολεία, να προσκομίσουν αντίγραφο (όχι το πρωτότυπο) της βεβαίωσης υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης σε σχολική μονάδα κατά την ημέρα και ώρα εξέτασης Περισσότερα, …