ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αικατερίνη Κονάκη θα παρουσιάσει τη διπλωματική της εργασία με τίτλο: «Κατάρτιση ενηλίκων με ομαδοσυνεργατικές τεχνικές και ψηφιακή τεχνολογία: το παράδειγμα των αγροτών» την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 και ώρα 12:00 στο εργαστήριο Περισσότερα, …