Διδακτική της Ιστορίας Αναπληρώσεις 3η ανακοίνωση

Επειδή, τόσο την Τρίτη  16 Μαίου, όσο και την Παρασκευή 12 Μαίου έχουν ανακοινωθεί αναπληρώσεις άλλων μαθημάτων με παρουσίες, το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής: -το μάθημα της 9ης Μαίου θα μεταφερθεί την Παρασκευή 12 Μαίου στις 17.30, -και το μάθημα Περισσότερα, …