ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με ετήσια θητεία, από 1-09-2023 έως και 31-08-2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ ΕΤΕΠ_αίτηση_2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Για την ανάδειξη εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με ετήσια θητεία, από 1-09-2023 έως και 31-08-2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ ΕΔΙΠ_αίτηση_2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με ετήσια θητεία, από 1-09-2023 έως και 31-08-2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΕΠ ΕΕΠ_αίτηση_2023