Δημόσια Υποστήριξη της ΜΔΕ του κ. Ιορδάνη Στεφανίδη

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο κ. Ιορδάνης Στεφανίδης, μεταπτυχιακός φοιτητής στο πρόγραμμα Επιστήμες της Αγωγής του ΠΤΔΕ,
θα παρουσιάσει τη διπλωματική εργασία του με θέμα:

«Η νοηματοδότηση της προσφυγικής ταυτότητας στο πέρασμα του χρόνου: στάσεις και απόψεις Μικρασιατών
προσφύγων 3ης και 4ης γενιάς»

 

Την Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11:30,
στο Εργαστήριο Μελετών Απόδημου Ελληνισμού και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

 

 

WEbsite Παρουσίαση-διπλωματικής-εργασίας-κ.Ιορδάνης Στεφανίδης