Εξετάσεις μαθημάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Γεωγραφικής Εκπαίδευσης

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα του κ. Γαβριλάκη, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020, παρακαλούνται να εγγραφούν στις αντίστοιχες ομάδες (Microsoft Teams) που έχουν μόλις δημιουργηθεί με τους παρακάτω κωδικούς, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 18/9/2020.

Η εξεταστέα ύλη είναι αναρτημένη, όπως πάντα, στα αντίστοιχα e-course των μαθημάτων.

  • Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 – Έννοιες και Ζητήματα της Γεωγραφίας, του Περιβάλλοντος και της Αειφορίας (παλαιός τίτλος ‘Περιβαλλοντικά Ζητήματα’): lopwy6j
  • Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 – Διδακτική της Γεωγραφίας – Πρακτική Άσκηση: 7u8tg22
  • Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφορία: 2cwfnd5
  • Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 – Βιωματικές Διδακτικές Τεχνικές: Εφαρμογές στην Περιβαλλοντική και Γεωγραφική Εκπαίδευση Ι: 41ct9ar
  • Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 – Βιωματικές Διδακτικές Τεχνικές: Εφαρμογές στην Περιβαλλοντική και Γεωγραφική Εκπαίδευση ΙΙ: s58pbcw