Οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων Σεπτεμβρίου

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες που προτίθενται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου στα παρακάτω μαθήματα: Σχολική Πρακτική ΙΙ Οργάνωση και Διοίκηση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας ότι στα αντίστοιχα ηλεκτρονικά μαθήματα (e-course) έχουν δημοσιευτεί αναλυτικές οδηγίες για τη Περισσότερα, …

Εξετάσεις των μαθημάτων του κ. Κωνσταντίνου Κώτση

Ανακοίνωση για τις εξετάσεις των μαθημάτων του κ. Κώτση Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα του κ. Κώτση, Βασικές Έννοιες της Φυσικής του Π.Τ.Δ.Ε. Διδακτική της Φυσικής -Πρακτική Άσκηση του Π.Τ.Δ.Ε. Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Περισσότερα, …