Εξετάσεις Σεπτεμβρίου – “Εισαγωγή στη Γλωσσολογία”

Οδηγίες για τη συμμετοχή των φοιτητών στην εξέταση του μαθήματος “Εισαγωγή στη Γλωσσολογία”, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020, έχουν αναρτηθεί στις “Ανακοινώσεις” στο ecourse του μαθήματος.

Εξετάσεις των μαθημάτων του κ. Καψάλη

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα του κ. Καψάλη: Διδακτική της Γλώσσας Ι, Εισαγωγή στον Νεοελληνικό Λόγο, Παιδική Λογοτεχνία με έμφαση στην παιδική ποίηση σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020, καλούνται να εγγραφούν στις αντίστοιχες Περισσότερα, …