Εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα για το ΠΜΣ

Η εξέταση στην Αγγλική γλώσσα για το ΠΜΣ “Ειδική Αγωγή” θα περιλαμβάνει αγγλικό κείμενο  παιδαγωγικού χαρακτήρα (advanced level) -άγνωστο-το οποίο θα μεταφραστεί στα ελληνικά. Η προηγούμενη ανακοίνωση δεν ισχύει.