Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών – Έναρξη μαθημάτων – Χειμερινό εξάμηνο 2020

Μαθήματα  Εργαστηρίου Εικαστικών Τεχνών  για Χειμερινό εξάμηνο του 2020. Εικαστική Αγωγή και Διδακτική της Τέχνης Ια.  Το μάθημα  είναι  Επιλογής  με κωδικό ΔΕΕ508  και  προσφέρεται  στο  Ζ΄ εξάμηνο. Ως καθαρά εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται αποκλειστικά δια ζώσης, στο Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών Περισσότερα, …

Μαθήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Αειφορία» (3o εξάμηνο) και «Βιωματικές Διδακτικές Τεχνικές: Εφαρμογές στην Περιβαλλοντική και τη Γεωγραφική Εκπαίδευση» (5ο εξάμηνο) δεν θα πραγματοποιηθούν την πρώτη εβδομάδα του νέου ακαδημαϊκού έτους καθώς αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας Περισσότερα, …

Μαθήματα Εργαστηρίου Μουσικής Χειμερινό εξάμηνο 2020

Τα μαθήματα του Εργαστηρίου Μουσικής που προσφέροντα στο χειμερινό εξάμηνο 2020 είναι τα ακόλουθα: Το ‘Τραγούδι ως μορφή έκφρασης και δημιουργίας”. Είναι προαιρετικό, προσφέρεται σε όλα τα εξάμηνα και ο βαθμός του συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα σπουδών. Το μάθημα ξεκινά στις Περισσότερα, …