Εξετάσεις Σεπτεμβρίου Αγγλική γλώσσα

Οι εξετάσεις Σεπτεμβρίου στην Αγγλική γλώσσα θα γίνουν προφορικά μέσω MsTeams και ο κωδικός είναι amumg8h. Υποχρεούστε να παρουσιαστείτε όλοι/ες στις 9.00πμ και η εξέταση θα γίνει κατά ομάδες που θα οριστούν εκείνη την ώρα.

Ενημέρωση για τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου-Σχολική Πρακτική ΙΙ

Όσοι και όσες φοιτητές/τριες πρόκειται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου του μαθήματος Σχολική Πρακτική ΙΙ, παρακαλούνται να ανατρέξουν στη σχετική ανακοίνωση η οποία έχει αναρτηθεί στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό μάθημα (e-course). Καλή επιτυχία! Η διδάσκουσα  

Εξεταστική Σεπτεμβρίου – Επίλυση αποριών

Για την επίλυση αποριών για τα μαθήματα του κ. Τάτση, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα μέσω του MS Teams τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ανάλογα με το μάθημα, πρέπει να εισέλθουν στην αντίστοιχη ομάδα συγκεκριμένες Περισσότερα, …

ΠΜΣ Ειδική Αγωγή

Η εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα για το ΠΜΣ της Ειδικής Αγωγής θα περιλαμβάνει άγνωστο κείμενο στα Αγγλικά  παιδαγωγικού περιεχομένου με ερωτήσεις ποικίλης μορφής  που θα αφορούν το λεξιλόγιο και  τη γλωσσική δομή.