Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών – Έναρξη μαθημάτων – Χειμερινό εξάμηνο 2020

Μαθήματα  Εργαστηρίου Εικαστικών Τεχνών  για Χειμερινό εξάμηνο του 2020.

Εικαστική Αγωγή και Διδακτική της Τέχνης Ια. 

Το μάθημα  είναι  Επιλογής  με κωδικό ΔΕΕ508  και  προσφέρεται  στο  Ζ΄ εξάμηνο.
Ως καθαρά εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται αποκλειστικά δια ζώσης, στο Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών στον 2ο όροφο, Π.Τ.Δ.Ε.

Αυτό το εξάμηνο θα λειτουργήσουν 2 τμήματα:

Τετάρτη 11:30-14:30 και Πέμπτη 11:30-14:30

Έναρξη μαθημάτων στις 7/10/20 στις 11:30

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να ενημερώνονται από τον Οδηγό Σπουδών:
Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών σελ. 25
Περίγραμμα Μαθήματος – Εικαστική Αγωγή και Διδακτική της Τέχνης Ια – σελ. 462

Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη 09:30-11:30 και Πέμπτη 09:30-11:30

 

H διδάσκουσα

Ελένη Γκοντού