Μάθημα “Επιστήμες Αγωγής”

Το μάθημα “Επιστήμες Αγωγής” του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής”, θα διδάσκεται σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε Τετάρτη, 14,30-17.30. Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Teams και ο κωδικός της ηλεκτρονικής τάξης είναι
ii3n5us.