Ακαδημαϊκός σύμβουλος, συνάντηση

Καλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές με τους παρακάτω αριθμούς μητρώου:
9381 9390 9306 9341 9189 9192 9386 9186 9226 9379 9335 9301 9351 9245 9311 9346 9203 9215 9331 9307 9261 9270 9265 9249 9358 9385 9232 9205 9223 9384
να παραβρεθούν σε συνάντηση γνωριμίας με τον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο Μιχάλη Δελημήτρο, τη Δευτέρα 7/12/2020, ώρα 09.00.
Η συνάντηση θα διεξαχθεί στην πλατφόρμα Microsoft Teams, στην ομάδα με κωδικό: 66lq6p5.
Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση στις φοιτήτριες και τους φοιτητές που του έχουν ανατεθεί για θέματα που αφορούν τη φοίτησή τους στο Τμήμα μας (π.χ. ακαδημαϊκά, διοικητικά, μέριμνας, σταδιοδρομίας)
Οι παραπάνω φοιτήτριες και φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν και μέσω e-mail (mdelhmh@uoi.gr) για τα θέματα που τους απασχολούν.