Συνάντηση Φοιτητών/τριων με την Ακαδημαϊκή Σύμβουλο

Οι φοιτητές με τους ακόλουθους Α.Μ.:

8820, 8272, 8414, 8364, 8266, 8488, 8837, 8294, 8366, 8458, 8390, 8261, 8419, 8315, 8398, 8333, 8469, 8388, 8473, 8345, 8484, 8797, 8447, 8283, 9297, 9393, 9283, 9240, 9333,

καλούνται να μετάσχουν στη διαδικτυακή συνάντηση με την ακαδημαϊκή σύμβουλο, μέσω της πλατφόρμας MS-Teams, την Τετάρτη 9-12-2020, και ώρα 13:00 (Όνομα ομάδας: «Συνάντηση Ακαδημαϊκών Συμβούλων». Κωδικός ομάδας: 3jogzx9).

Η ακαδημαϊκή συνάντηση συνίσταται στην υποστήριξη και καθοδήγηση των φοιτητών/τριών σε ζητήματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών, την παιδαγωγική διαδικασία και τα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως αυτά καθορίζονται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος.

Προτείνεται, τυχόν ερωτήματα-απορίες των φοιτητών/τριών, να αποσταλούν στο e-mail της ακαδημαϊκής συμβούλου: spegka@uoi.gr έως τις 7-12-2020, προκειμένου να οργανωθεί αρτιότερα η συνάντηση.

 

Η ακαδημαϊκή σύμβουλος
Πέγκα Σοφία