Ακαδημαϊκός σύμβουλος

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες με τους κάτωθι ΑΜ :

8741, 8559, 8770, 8651, 8802, 8613, 8580, 8711, 8575, 8746, 8707, 8639, 8807, 8696, 8614, 8813, 8809, 8769 ,8659, 8539, 8706, 8713, 8679, 8541   να παρευρεθούν στην ηλεκτρονική συνάντηση την Παρασκευή 4/12/2020 και ώρα 15.00μμ με την ακαδημαϊκή σύμβουλο Αναστασία Κωστούλα. Σκοπός της συνάντησης είναι η υποστήριξη των φοιτητών/τριών σε θέματα που αφορούν την φοίτησή τους στο Τμήμα μας. Η συνάντηση θα γίνει μέσω MsTeams  με κωδικό  r9hgmoy.

Η ακαδημαϊκή σύμβουλος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΚΩΣΤΟΥΛΑ