Συνάντηση με την ακαδημαϊκή σύμβουλο

Οι φοιτητές/τριες με Α.Μ.

8581 – 9152 – 9169 – 8791 – 8728 – 8848 -8804 – 8658 – 8697 – 8540 – 8549 – 9158 – 8795 – 8537 – 8552 – 8784 – 8582 – 9166 – 8806 – 9170 – 8761 – 9151 – 8567 – 8748 -9248 – 9304 -9338 – 9263 – 9360

καλούνται σε συνάντηση με την ακαδημαϊκή τους σύμβουλο για θέματα σχετικά με τις σπουδές τους. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα Ms Teams (κωδικός ομάδας: hb94r1n), την Τρίτη 8/12/2020 και ώρα 11 π.μ.

Παρακαλώ πολύ, τυχόν θέματα προς συζήτηση να σταλούν εκ των προτέρων στο email μου (algalani@uoi.gr), προκειμένου να γίνει η σχετική προετοιμασία.

Αλεξάνδρα Γαλάνη