ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟ ΟΡΘΟ

Καλούνται οι φοιτητέ και οι φοιτήτριες που έχουν Ακαδημαϊκή Σύμβουλο την κ. Καρασαββίδου σε συνάντηση μέσω TEAMS  το Σάββατο, 5/12/2020, και ώρα 11.45  μμ. Ο κωδικός  της ομάδας μας είναι ο h6r5hc5.

Τυχόν απορίες μπορούν να σταλούν στο ekarasavvidou@uoi.gr