Συνάντηση με ακαδημαϊκή σύμβουλο

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των φοιτητών/τριών σε θέματα που αφορούν τις σπουδές τους στο ΠΤΔΕ και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία καλούνται οι φοιτητές/τριες με τους ακόλουθους αριθμούς μητρώου:
8258       8365
8426       8376
8480      8305
8387      8358
8308      8461
8354      8413
8378      8326
8835      8834
8442      8423
8379      8267
8352      8335
8457      8381
να συμμετάσχουν στη διαδικτυακή συνάντηση με την ακαδημαϊκή σύμβουλο Ιωάννα Μπέλλου, μέσω της πλατφόρμας MS-Teams, την Τετάρτη 9-12-2020 και ώρα 12:00. Όνομα ομάδας: «Συνάντηση με ακαδημαϊκή σύμβουλο». Κωδικός ομάδας: mz2ogem.
Η ακαδημαϊκή συνάντηση αφορά στην υποστήριξη και καθοδήγηση των φοιτητών/τριών σε ζητήματα σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών και την παιδαγωγική διαδικασία, όπως αυτά καθορίζονται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Προτείνεται τυχόν ερωτήματα-απορίες των φοιτητών/τριών να αποσταλούν στο e-mail της ακαδημαϊκής συμβούλου: ibellou@uoi.gr, έως τις 7-12-2020, ώστε να οργανωθεί κατάλληλα η συνάντηση.
Η ακαδημαϊκή σύμβουλος

Ιωάννα Μπέλλου