Ενημέρωση για την εξέταση του μαθήματος «Γενική Ψυχολογία Ι»

Η εξέταση του μαθήματος «Γενική Ψυχολογία Ι» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 (19:30-21:00) μέσω MS TEAMS.
Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα, θα προστεθούν από τη διδάσκουσα σε ομάδες εξέτασης (όνομα ομάδας: “ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι- Α/Β/Γ ΟΜΑΔΑ”) . Την ημέρα της εξέτασης, παρακαλούνται οι φοιτητές να συνδεθούν 30’ πριν την έναρξη της εξέτασης (19:00) στην ομάδα και ακολούθως στην τηλεδιάσκεψη που θα έχει δημιουργηθεί, ώστε να δοθούν οδηγίες.
Η διαδικασία της εξέτασης θα συζητηθεί και κατά τη διάρκεια της τελευταίας διάλεξης (Παρασκευή 15/01, 17:30-20:30- ομάδα “ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι”).

Η διδάσκουσα, Ναυσικά Αντωνιάδου