Η ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Έξτρα εργαστηριακά μαθήματα στο  θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, 12.1 και 19.1 στο μεταπτυχιακό μάθημα Η Ετερότητα στην Παιδική Λογοτεχνία με προαιρετική παρουσία των φοιτητών και των φοιτητριών. Πέρα από μελέτες περίπτωσης θα εξετάσουμε τυχόν απορίες για τον τρόπο συγγραφής των εργασιών.

Με εκτίμηση και ευχές για Καλή Χρονιά,

η διδάσκουσα,

Ελένη Καρασαββίδου