Υπενθύμιση συνάντησης

Ενημερώνουμε και υπενθυμίζουμε στους φοιτητές και φοιτήτριες με Α.Μ.:

8332/  8237  /8238  /8498  /8404  /8247  /8273  /8343  /8242 /8257  /8320  /8227 / 8450  /8307 8252 / 8359 / 8377  /8286 / 8391 / 8839 / 8401  /8374  /8313  /8474  /9285  /9282  /9198 / 9329  /9201

ότι την Πέμπτη 14/1/2021 και ώρα 20:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνάντηση προκειμένου να συζητηθούν  θέματα τα οποία τους αφορούν.

Η συνάντηση θα διεξαχθεί στο ψηφιακό γραφείο της Συμβούλου μέσω TEAMS με κωδικό πρόσβασης: 0yhec7r

Η Ακαδημαϊκή Σύμβουλος

Χρύσα Ταμίσογλου