ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020-2021

Αγαπητές Φοιτήτριες και Αγαπητοί Φοιτητές

Εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχουν παραδοθεί εγκαίρως από τις εταιρείες ταχυμεταφοράς  τα συγγράμματα είμαστε υποχρεωμένοι να μετακινήσουμε κατά  μια εβδομάδα την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020-2021 του Τμήματος.

Με δεδομένο όμως ότι πρέπει Όλες και Όλοι να προλάβουν να ενημερωθούν και  αρκετές/οι εργαζόμενες/οι φοιτήτριες/ες έχουν ήδη λάβει άδεια από τις εργασίες τους  τη Δευτέρα 18/1/2021 θα εξεταστούν ΜΟΝΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ που αναφέρονταν στο “παλιό” πρόγραμμα εξεταστικής. Αντιθέτως τα μαθήματα για τις 19/1, 20/1, 21/1 και 22/1/21 ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ μετά την 5/2/2021.

Επισυνάπτεται το ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ