Ενημέρωση για τα εξεταζόμενα μαθήματα της κ. Ταμίσογλου

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες οι οποίες προτίθενται να συμμετάσχουν στην εξέταση των κάτωθι μαθημάτων:

ΔΕΕ 509 Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

ΔΕΥ063 Οργάνωση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος

ΔΕΕ804 Σχολική Πρακτική ΙΙ

ότι την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 θα διεξαχθούν ενημερωτικές συναντήσεις προκειμένου να συζητηθούν τα περί εξετάσεων σύμφωνα με τα παρακάτω:

18:30 μ.μ. Εξεταζόμενοι/ες στο μάθημα Σχολική Πρακτική ΙΙ (μέσω της ψηφιακής αίθουσας διδασκαλίας TEAMS- κωδικός: nli5e80)

19:00 μ.μ. Εξεταζόμενοι/ες στο μάθημα Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας (μέσω της ψηφιακής αίθουσας διδασκαλίας TEAMS- κωδικός: xzx7n0f)

20:00 μ.μ. Εξεταζόμενοι/ες στο μάθημα Οργάνωση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος (μέσω της ψηφιακής αίθουσας διδασκαλίας TEAMS- κωδικός: s8tuew7)

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να υποβάλλουν τυχόν απορίες σχετικά με την ύλη και τη διαδικασία των εξετάσεων.

Η διδάσκουσα

Χρύσα Ταμίσογλου