Εξέταση μαθημάτων κ. Τάτση

Η εξέταση των μαθημάτων του κ. Τάτση θα πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου, ως εξής:

  • Βασικές έννοιες Μαθηματικών (1ου εξ.): 9:00-10:30
  • Θέματα Διδασκαλίας Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο (7ου εξ.): 11:00-12:30
  • Διδακτική Μαθηματικών – Πρακτική Άσκηση (6ου εξ.): 13:00-14:30
  • Ειδικά θέματα Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο (8ου εξ.): 15:00-16:00 (προφορική εξέταση, μόνο για όσους έχουν καταθέσει την εργασία)

Οι κωδικοί συμμετοχής στην εξέταση έχουν αναρτηθεί στο ecourse των μαθημάτων.