Έναρξη μαθήματος «Εκπαίδευση STEM»

Τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 15/2/2021 στις 11.30.

Μετά το θεωρητικό υπόβαθρο της εκπαίδευσης STEM, οι φοιτητές αναπτύσσουν projects STEM.

Οι διδάσκοντες

Ι. Βρέλλης, Κ. Γεωργόπουλος, Κ. Κώτσης, Α. Μικρόπουλος (Συντονιστής), Ι. Μπέλλου, Γ. Στύλος, Κ. Τάτσης