Έναρξη μαθήματος «Εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα»

Τα μαθήματα ξεκινούν την Τρίτη 16/2/2021 στις 11.30.

Το μάθημα πραγματεύεται περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια, που ενδείκνυνται για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έμφαση δίνεται στο ελεύθερο δικτυακό περιβάλλον https://code.org/.

Οι διδάσκοντες

Α. Μικρόπουλος, Ι. Μπέλλου