ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το μάθημα Εκπαίδευση Ενηλίκων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 17/2/2021, ώρα 5.30 μμ. Το Μάθημα αφορά την Ιστορία, τις βασικές αρχές και τις Μεθόδους της Ε.Ε. ως μιας παιδαγωγικής προσέγγισης που σημάδεψε ευρύτερα την Εκπαίδευση ενηλίκων και ανηλίκων τους 2 τελευταίους αιώνες. Κωδικός στο Teams cj6vamq

Σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας

Η Διδάσκουσα,

Ελένη Καρασαββίδου