Συνάντηση με την Ακαδημαϊκή Σύμβουλο

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες που ανήκουν στην ομάδα μας ότι η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 20:00 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν θέματα τα αιτηθήκατε. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο ψηφιακό γραφείο της διδάσκουσας.

Η Ακαδημαϊκή Σύμβουλος

Χρύσα Ταμίσογλου