Έναρξη μαθήματος “Παιδικό Βιβλίο”

Το πρώτο μάθημα θα γίνει εξ αποστάσεως μέσω MS Teams την Τετάρτη 17/02/2021 στις 11:30. Ο κωδικός της ομάδας στο MS Teams είναι nrcgbtm

Στο πρώτο αυτό μάθημα θα γίνει ενημέρωση ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης. Επίσης, θα δοθεί το κλειδί για το e-cource. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το παρακολουθήσουν.